Select your language

სატელეფონო სისტემები

IPG500 IP PBX

IPG500 IP PBX IPG500 IP PBX IPG500 IP PBX IPG500 IP PBX

 

 IPG500 IP PBX

 

სერვერი, რომელიც აგებულია IP საკომუნიკაციო პლატფორმაზე

 

 

IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა შეიძლება დაკონფიგურირდეს, როგორც სოფტსვიჩი (სერვერი), კომპაქტური IP-ზე დაფუძნებული სისტემა ინტეგრირებული მედია გეიტვეით, ან, მედია გეიტვეის თაროს და სერვერის კომბინაცია

KAREL IPG წარმოადგენს მოდულურ, სერვერზე დაფუძნებულ IP საკომუნიკაციო პლატფორმას, რომელიც განკუთვნილია საშუალო და დიდი ორგანიზაციებისთვის

მოქნილი სტრუქტურა
Karel IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა პასუხობს სხვადასხვა სახის ინტერფეისების მოთხოვნებს და ახდენს IP ინფრასტრუქტურის ინტეგრირებას ჰიბრიდულ და ტრადიციონალურ TDM ქსელებთან

აპარატურული ფუნქციები
მოთხოვნილი ინტერფეისების და ტევადობის შესაბამისად, IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა გვთავაზობს სხვადასხვა აპარატურულ ოპციებს. მთლიანად IP კონფიგურაციის შემთხვევაში, სისტემა მუშაობს როგორც სტანდარტული სერვერი და უზრუნველყოფს მაქსიმუმ ტევადობას 32000 IP პორტი. თუ ასევე ტრადიციული სატელეფონო ინტერფეისებია მოთხოვნილი, მაშინ IPG500 და IPG1000 თაროები მუშაობს როგორც მედია გეიტვეი და იძლევიან მაქსიმუმ 32000 TDM პორტს. შესაბამისად სისტემის მაქსიმალური ტევადობა აღწევს 64000 პორტს. არსებობს ასევე IPG500 და IPG1000 თაროების კომპაქტურად გამოყენების ოპცია სერვერის მოთხოვნის გარეშე. ამ გზით, ერთი IPG500 თარო უზრუნველყოფს 112 TDM და 500 IP პორტს.

სისტემური ფუნქციები
საკომუნიკაციო სისტემა წარმოადგენს ორგანიზაციის მნიშვნელოვან კომპონენტს და მას გააჩნია გადამწყვეტი როლი მისი ეფექტურობის გაზრდაში. IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა ამარტივებს ორგანიზაციაში მიმდინარე სამუშაო პროცესს, ისეთი სერვისების გაერთიანების გზით როგორებიცაა: ინტეგრირებული ხმოვანი კომუნიკაცია, ხმოვანი ფოსტა, ხმოვანი ფოსტა Email-ით, ხმის რეგისტრაცია, ვიდეო/აუდიო კონფერენცია, თანაარსებობა, მყისიერი შეტყობინება, Microsoft Outlook-ის ინტეგრირება და ურთიერთქმედება. IPG საკომუნიკციო პლატფორმა მუშაობს SUSE Linux 12.2 ოპერაციულ სისტემაში, რომელიც უზრუნველყოფს ღია-დასრულებულ არქიტექტურას და ასევე, დამუშავების დაბალ მოთხოვნებს. სამრეწველო ტესტირებამ აჩვენა რომ, 1.6 გჰ სიხშირის მცირე წარმადობის სერვერი, ერთ ბირთვიან პროცესორზე და 512 მბიტი ოპერატიული მახსოვრობა, საკმარისია, 2000 IP აბონენტის მომსახურებისათვის განკუთვნილ, მთლიანად ფუნქციონალური IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის საინსტალაციოდ . აშკარაა რომ, დამუშავების სიმძლავრის გაზრდით, გაიზრდება სისტემის მაქსიმალური ტევადობაც.

კონვერგენცია
ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებამ უკვე მოიტანა კონვერგენციის კონცეფცია. დღეს შეუძლებელია იფიქრო თანამედროვე საკომუნიკაციო სისტემებზე IT ინფრასტრუქტურის გარეშე. სატელეფონო ცნობარი მხოლოდ ნაწილია იმ მონაცემების, რომლებიც შენახულია ორგანიზაციის სერვერის LDAP -ში (Lightweight Directory Access Protocol). ანალოგიურად, მომხმარებლის ავტორიზაცია, RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) სერვერით პროგრამული უზრუნველყოფის კომპონენტში შესაყვანად, ასევე გამოსადეგია IP ტელეფონების იდენტიფიკაციისათვის.

უკუთავსებადობა
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა არის იდეალური გადაწყვეტა იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ უკუთავსებადობა (თავსებადობა წინა ვერსიებთან) ახალ ტექნოლოგიებზე გადასვლის დროს. ამის ერთ-ერთი მაგალითია IPv4 და IPv6 -ებთან შესაბამისობა.

განაწილებული არქიტექტურ
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის ცალკეული ელემენტები განლაგებულია დამოუკიდებლად. სერვერის, სარეზერვო სერვერის ან მედია გეიტვეი თაროები შეიძლება განაწილდეს სხვადასხვა ადგილას. სერვერების და თაროების (მედია გეიტვეის) სრული ინტეგრაციისათვის IP ქსელში, SIP ან H.323, ტიპიური სახაზო პროტოკოლების დამატებით, IPG პლატფორმა იყენებს Karel-ის მიერ შექმნილ საკუთარ IPCC პროტოკოლს. IPCC საშუალებას აძლევს სისტემის განაწილებულ კომპონენტებს იმუშაონ როგორც ერთმა საკომუნიკაციო პლატფორმამ. სერვერსა და მედია გეიტვეის შორის კავშირის დარღვევის შემთხვევაში, მედია გეიტვეი ავტომატურად გადავა თვით გადარჩენის რეჟიმში და გააგრძელებს იგივე სერვისების განხორციელებას შიდა სერვერის საშუალებით. ეს შიდა სერვერი წარმოადგენს CPU (ცენტრალური პროცესორის) მსგავს პლატას, Qseven მოდულით, რომლის შესაძლებლობები და სიჭარბე ასევე შეიძლება გამოიყენებული იქნას სისტემის მუშაობის დროს.

მომხმარებლის ინტერფეისი
საკომუნიკაციო პლატფორმის ყველა ინტერფეისი დაფუძნებულია web-ზე და თასებადია ყველა პოპულარულ web ბრაუზერთან, ისეთი მობილური მოწყობილობების ბრაუზერების ჩათვლით, როგორებიცაა სმარტფონები და ტაბლეტები. ეს, ადგილმდებარეობის მიუხედავად, იძლევა მის დისტანციურად გამოყენების და მართვის საშუალებას.

მომავლის პერსპექტივა
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა საშუალებას აძლევს მზარდ ორგანიზაციებს, ნებისმიერ დროს გააფართოვონ მათი საკომუნიკაციო სისტემა მცირე დანახარჯებით.

მობილურობა
IPG უზრუნველყოფს საიმედო და ეკონომიურ საკომუნიკაციო პლატფორმას მობილური თანამშრომლებისთვის. Karel-ის სმარტფონებისა და სოფტფონების აპლიკაციები, სმარტფონრბის, პლანშეტური კომპიუტერებისა და ლეპტოპებისათვის, აფართოებენ უნიფიცირებული კომუნიკაციის შესაძლებლობებს 3G ან Wi-Fi ქსელში. DECT საბაზო სადგურების ან Wi-Fi შეღწევის წერტილების გამოყენებით, IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა უზრუნველყოფს რადიო დაფარვას და იძლევა საიმედო უკაბელო კომუნიკაციის შესაძლებლობას მობილურ აბონენტებთან, კომპანიის ნებისმიერ წერტილში.

ორგანიზაციები და მათი ოფისები განლაგებულია სხვადასხვა ადგილას და ხშირად, თანამშრომლებიც არ იმყოფებიან ოფისში ერთ და იგივე დროს. გარდა ამისა, ზოგიერთ თანამშრომელს იშვიათად აქვს თან ტელეფონი. ამან გააჩინა იდეა, დაიზოგოს ოფისის რესურსები და ერთობლივად იქნას გამოყენებული სატელეფონო მოწყობილობები. IPG საკომინიკაციო პლატფორმის "ცხელი მაგიდის" (Hot Desking) ფუნქცია მომხმარებელს აძლევს, IP ტელეფონის გაზიარების (ერთობლივად გამოყენების) საშუალებას, მის საკუთარ ექაუნტზე შესვლის გზით. შესვლის შემდეგ, საერთო IP ტელეფონი ხდება აბონენტის პერსონალური ტელეფონი მისი საკუთარი ნომრით და პარამეტრებით. საერთო ტელეფონის გამოყენება გამოძახებების ჩანაწერების ჩამონათვალში დაფიქსირდება შიდა აბონენტის სპეციფიკური ნომრის სახით. ცხელი მაგიდის ფუნქციის ამოქმედების შემდეგ, საერთო ტელეფონი დაუყოვნებლივ გარდაიქმნება გაფართოებული ფუნქციების და გაზრდილი ავტორიზაციის მქონე ტელეფონად და ხშირად გამოიყენება მაგალითად, შეხვედრების და საკონფერენციო ოთახებში, ყავის ან ცივი წვენის მოსათხოვნად.


მომხმარებლის WEB გვერდი (WEB-კონსოლი)
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის გამოყენებისას აბონენტის სატელეფონო შესაძლებლობები არ არის შეზღუდული მისი ტელეფონის აპარატით. IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის თითოეულ მომხმარებელს გააჩნია web-ზე დაფუძნებული ინტერფეისი გამოძახებების გასაკეთებლად და მისი ექაუნტის სამართავად პერსონალური კომპიუტერიდან ან სმარტფონიდან. მომხმარებელს შეუძლია აამოქმედოს გამოძახება, მართოს საკონფერენციო ოთახი, შეცვალოს გადამისამართების პარამეტრები, დაათვალიეროს გამოძახებების ისტორია, ნახოს გამოტოვებული გამოძახებები ან მიღებული ხმოვანი ფოსტა ვებ კონსოლის ინტერფეისზე.

MICROSOFT OUTLOOK ინტეგრაცია
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა ინტეგრირებულია Microsoft Outlook-ის პროგრამასთან. IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის მომხმარებელს, შეუძლია მოახდინოს გამოძახება და გამოიყენოს სერვისული ფუნქციები მისი Email პროგრამიდან.

საკონფერენციო ოთახი
საკონფერენციო მომსახურება საშუალებას იძლევა დაიზოგოს მოგზაურობის ხარჯები და დრო. მომხმარებლებს, web-ზე დაფუძნებული ინტერფეისის საშუალებით, შეუძლიათ გამოიყენონ პაროლი, კონფერენციის მართვის, ან მათ საკონფერენციო ოთახში შეღწევის შეზღუდვის მიზნით.

მყისიერი შეტყობინება
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის IP ტელეფონის აბონენტს შეუძლია გააგზავნოს და მიიღოს მყისიერი ტექსტური შეტყობინებები.

თანაარსებობა
აბონენტების თანაარსებობის სტატუსი შეიძლება დათვალიერდეს web ინტერფეისით ან დაკავების ნათურების ველის (BLF-Busy Lamp Field) მქონე ტელეფონებით.

ვიდეო კომუნიკაცია
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის ყველა აბონენტს შეუძლია ისიამოვნოს ვიდეო კომუნიკაციით, IP ვიდეო ტელეფონების ან Karel-ის სმარტფონი/სოფტფონის გამოყენებით.

WEB-ტელეფონი
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმას გააჩნია დააწკაპუნე-ილაპარაკე ფუნქციის მხარდაჭერა, რომელიც ინიცირებულია ორგანიზაციის საიტიდან. ამ ვებ გვერდის შესაბამის ბმულზე დაწკაპუნებით, ვიზიტორს შეუძლია პირდაპირ დაელაპარაკოს წინასწარ განსაზღვრულ IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის აბონენტს.

ავტო თანხლება
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმაში ინტეგრირებული ავტო თანხლების ფუნქცია უზრუნველყოფს შემომავალი გამოძახებების ეფექტურ განაწილებას და ზრდის კორპორაციის იმიჯს.

ხმოვანი ფოსტა Email-ით
ელექტრონული ფოსტისა და ტელეფონიის ინტეგრაცია, წარმოადგენს კონვერგენციის სასურველ ფუნქციას კომუნიკაციაში. IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის მომხმარებელს, უკვე კარგად ცნობილი ხმოვანი ფოსტის გამოყენებასთან ერთად, დამატებით შეუძლია ხმოვანი ფოსტა მიიღოს email-ის სახით.

ხმის რეგისტრაცია (გამოძახების ჩაწერა)
ხარისხის უზრუნველყოფა, მწარმოებლურობის შეფასება, ტრინინგი ან კანონიერი მოსმენა, არის ხმის რეგისტრაციის სისტემის გამოყენების ძირითადი მიზეზები. Karel-ის IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა უზრუნველყოფს მთლიანად ინტეგრირებულ ხმის რეგისტრაციის გადწყვეტას, მონიტორინგის და შენახვის სხვადასხვა ვარიანტებით. დამატებით, ლოკალურ და დისტანციურ შემნახველ მოწყობილობებზე ჩაწერილი გამოძახებები შეიძლება დამუშავდეს, WEB-CM ინტერფეისით მიღებულ გამოძახებების რეგისტრაციის ჩამონათვალთან ერთად ან ავტომატურად გადაიგზავნოს email-ის დანართის სახით.

გამოძახებების დეტალური რეგისტრაცია (WEB-CM)
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის WEB-CM პროგრამული მოდული, უზრუნველყოფს გამოძახებების დეტალების ეფექტურ შენახვას, ანალიზს და მათი ფასის განსაზრვრას (ბილინგს). შესაძლებელია განისაზღვროს გამოძახებების ტარიფები აბონენებისთვის ან მაგისტრალური ხაზის ჯგუფებისთვის და სპეციფიური სატარიფო ცხრილის საფუძველზე შეიძლება დაპროგრამდეს ოპტიმალური პარამეტრები სხვადასხვა თარიღისა და დროის შესაბამისად.

FAX SERVER
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა მხარს უჭერს T.38 პროტოკოლს ფაქსის შეტყობინებების IP ხაზებით გადასაცემად და იყენებს ფაქსის სერვერს ფაქსის შეტყობინებების ელექტრონული ფოსტით გავრცელებისთვის.

GSM GATEWAY & SMART CALL BACK
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა სრულად თავსებადია Karel GT40M GSM გეითვეით. ორგანიზაციის GSM კარიბჭედან გამოტოვებული ზარის საერთო ნაკლი ხდება მაშინ, როდესაც გამოძახებულ მხარეს სურს დარეკოს. ვინაიდან მობილურ ტელეფონზე თავდაპირველი ზარი გავიდა GSM კარიბჭეში, მოწოდებული მხარე დაინახავს მხოლოდ GSM კარიბჭეში დაყენებული SIM ბარათის საერთო ტელეფონის ნომერს.
ამიტომ, თუ დარეკილი მხარე დარეკავს გამოტოვებულ ნომერს, ზარს დიდი ალბათობით უპასუხებს ოპერატორი ან ავტოსასმენი, მაგრამ არა ის კონკრეტული პირი, ვინც პირველი ზარი წამოიწყო. ასეთ შემთხვევებში, IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა ავტომატურად გადაიტანს გამოტოვებული მობილური ზარის დაბრუნებას თავდაპირველ აბონენტზე.

სხვა სისტემებთან
ინტეგრაცია შესაძლებელია IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის ინტეგრირება სხვადასხვა გადაწყვეტილებებთან სტანდარტული ინტერფეისებისა და პროტოკოლების მეშვეობით. ინტეგრაციის საშუალებები მოიცავს სასტუმროს/ქონების მართვის სისტემებს, როგორიცაა Fidelio, ვიდეო კონფერენცია, თანამშრომლობის გადაწყვეტილებები, უსაფრთხოების გადაწყვეტილებები, მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვის გადაწყვეტილებები ან ქოლ ცენტრები.

WIDEA
WIDEA არის IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის ვებ დაფუძნებული მენეჯმენტის პროგრამა პროგრამირების, შენარჩუნებისა და განგაშის მართვისთვის. უფლებამოსილების სხვადასხვა დონე შეიძლება მიენიჭოს ადმინისტრატორის სხვადასხვა ანგარიშს WIDEA-ს გამოყენებით. ვინაიდან პროგრამული უზრუნველყოფა ვებზეა დაფუძნებული, ადმინისტრატორებს აქვთ სისტემაში დისტანციური წვდომის მოქნილობა კომპიუტერების, ტაბლეტების ან სმარტფონების საშუალებით.

დისტანციური პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის ყველა პროგრამული კომპონენტის დისტანციურად ჩატვირთვა შესაძლებელია სისტემაში. მხოლოდ სისტემაში Ethernet წვდომით, ადმინისტრატორებს შეუძლიათ შეასრულონ ყველა პროგრამული უზრუნველყოფის საკითხი დისტანციური მდებარეობიდან.

ავტომატური კონფიგურაცია
ორგანიზაციაში IP ტელეფონების რაოდენობიდან გამომდინარე , ყველა IP ტელეფონის სათითაოდ ხელახალი კონფიგურაცია შეიძლება პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდეს. IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის ავტომატური კონფიგურაციის ფუნქცია საშუალებას აძლევს IP ტელეფონების კონფიგურაციას ყველა ერთად ან ჯგუფურად.

ვებ-ზე დაფუძნებული მომხმარებლის
ინტერფეისები IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის ყველა კომპიუტერული ინტერფეისი არის ვებ-ზე დაფუძნებული. ნებისმიერი მოწყობილობა თავსებადი ვებ ბრაუზერით შეიძლება გამოყენებულ იქნას სისტემაში წვდომისთვის ნებისმიერი ადგილიდან.

თავსებადობა IT გარემოსთან
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის აპარატურის კომპონენტები იდეალურად ჯდება IT ოთახში. სერვერები და თაროები თავსებადია 19 დიუმიან სტანდარტულ კაბინეტებთან. ვინაიდან პლატფორმის დამოუკიდებელ ერთეულებს შორის კომუნიკაცია ხდება მხოლოდ IP-ის საშუალებით, მათი ინტეგრირება მოითხოვს მხოლოდ სტანდარტული ქსელის ელემენტებს ან კაბელებს, როგორიცაა CAT5/6 ან ბოჭკოვანი ოპტიკა. პლატფორმის ყველა ინტერფეისის პორტი (მათ შორის TDM პორტები) მოითხოვს მხოლოდ სტანდარტულ RJ45 კონექტორებს.

ოპერაციული სისტემა და კომპიუტერული პერიფერიალები
SUSE Linux 12.2 ოპერაციული სისტემა უზრუნველყოფს ღია არქიტექტურას და დაბალ დამუშავების მოთხოვნებს IPG საკომუნიკაციო პლატფორმისთვის. ასევე შესაძლებელია კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობების პირდაპირ დაკავშირება, როგორიცაა მონიტორი, კლავიატურა ან მაუსი სერვერებთან ან IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის თაროებთან.

IPv6 თავსებადობა
სამომავლო მტკიცებულებათა გადაწყვეტის უზრუნველსაყოფად, Karel IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა თავსებადია IPv4, IPv6, ასევე ჰიბრიდულ ქსელებთან, რომლებიც იყენებენ როგორც IPv4-ს, ასევე IPv6-ს.

პირდაპირი ბოჭკოვანი კავშირი და შიდა ETHERNET
SWITCHESIPG საკომუნიკაციო პლატფორმა არ საჭიროებს გარე მოწყობილობებს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კავშირისთვის. შესაძლებელია ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის პირდაპირ შეწყვეტა IPG500 ან IPG1000 თაროებზე. ასევე, პლატფორმა აღჭურვილია CPU-ზე ჩაშენებული Ethernet კონცენტრატორებით, მედია კარიბჭით და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ბარათებით. ვინაიდან IPG პლატფორმას არ სჭირდება გარე Ethernet გადამრთველი ან ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გადამყვანი, ამ კრიტიკული კომპონენტების კვების ან შენარჩუნების დაკავშირებული სირთულეები აღმოფხვრილია.

მენეჯმენტი
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა აღჭურვილია განგაშისა და გაუმართაობის მართვის ინტეგრირებული სისტემით. ეს სისტემა სისტემის ადმინისტრატორებს საშუალებას აძლევს, დააკვირდნენ (რეალურ დროში), მოახსენონ (რეალურ დროში) ან დაარეგისტრირონ სისტემის შესაძლო გაუმართაობა ან ბმულის/პორტის გაუმართაობა. გაუმართაობის პირობების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, განგაშის მოქმედებები შეიძლება შეიცავდეს ზარების, SMS ან ელ.ფოსტის შეტყობინებების გაშვებას წინასწარ განსაზღვრულ მიმღებებზე ან აუდიოვიზუალური სიგნალების გაშვებას განგაშის პანელზე. ასევე შესაძლებელია განაწილებული სისტემების სიგნალიზაციის მონიტორინგი რუკაზე განგაშის ინტერფეისის საშუალებით. ოთხი დამატებითი განგაშის შეყვანით, IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა ასევე მოქმედებს, როგორც განგაშის საკომუნიკაციო კერა სხვა სიგნალიზაციისთვის, რომლებიც ამოქმედდება ორგანიზაციის სხვა სისტემებით, როგორიცაა UPS, ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაცია, ქურდობის სიგნალიზაცია ან მსგავსი.

SNMP
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა მხარს უჭერს მარტივი ქსელის მართვის პროტოკოლს. სხვადასხვა რაოდენობის IT აღჭურვილობის მქონე ორგანიზაციებისთვის , მთელი ამ აღჭურვილობის მართვა სხვადასხვა საკუთრების ინტერფეისით შეიძლება გახდეს ძალიან რთული და შრომატევადი. SNMP უყენებს მარტივ პლატფორმას სისტემის ადმინისტრატორებისთვის, რათა მართონ ყველა მხარდაჭერილი მოწყობილობა IP ქსელებში.

RADIUS / ACTIVE DIRECTORY SUPPORT
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა შეუფერხებლად ინტეგრირდება RADIUS და Active Directory სერვისებთან.

LDAP-თან ინტეგრაცია
ორგანიზაციებს , რომლებიც იყენებენ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) სერვერს, არ უნდა იზრუნონ ცალკე დირექტორიას შექმნაზე ან განახლებაზე IPG საკომუნიკაციო პლატფორმისთვის, რომელიც თავსებადია LDAP-თან.

უსაფრთხოება
უსაფრთხო საკომუნიკაციო პლატფორმის უზრუნველსაყოფად, Karel IPG სერიები მხარს უჭერს შემდეგ ფუნქციებს:

  • დაშიფვრა ( sRTP , TLS)
  • დაცვა DDOS შეტევებისგან
  • პაროლის დაბერება
  • ადმინისტრატორის ანგარიშის სხვადასხვა დონე

RTP პროქსი – დისტანციური IP გაფართოებები VPN-ის გარეშე
დისტანციური IP ტელეფონებით NAT-ის (ქსელის მისამართის მთარგმნელის) მიღმა კომუნიკაცია ჩვეულებრივი სირთულეა VoIP პლატფორმებში. IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის RTP მარიონეტული ფუნქცია საშუალებას აძლევს სისტემის ადმინისტრატორებს გადაახდინონ VoIP კომუნიკაცია სერვერსა და დისტანციურ IP ტელეფონებს შორის NAT-ის მიღმა VPN (ვირტუალური პირადი ქსელი) საჭიროების გარეშე.

 

სისტემის ტევადობა
დამოუკიდებლად კომუტირებადი ერთეული
IPG500: 224 TDM და 500 IP პორტი

ინტერფეისის მოდულები
ანალოგური სააბონენტო მოდული (FSK გამომძახებლის ID)
ანალოგური ხაზის მოდული (FSK ან DTMF გამომძახებლის ID)
საფირმო ციფრული გაფართოების მოდული
ჰიბრიდული მოდული
E1 სახაზო მოდული (PRI, R2 ან QSIG)
E&M სახაზო მოდული
MGW მოდული (IP და TDM პორტების ურთიერთდასაკავშირებლად)
VRC მოდული (ავტო თანხლების, ხმოვანი ფოსტის და ხმის ლოგებისათვის (გამოძახებების ჩაწერა))
FOC მოდული(ოპტიკურ ბოჭკოვანი კონვერტორი 4 RJ-45-ით და 1 SC კონექტორი)
FCT მოდული (GSM ინტერფეისის მოდული Karel GT40M GSM გეიტვეისთვის)
I/O მოდული (2 ანალოგური გაფართოების პორტი, განგაშის შესასვლელი, კარების გაღება)
მუსიკალური წყაროს კონექტორი, პეიჯერის პორტი, RS232 პორტი

პროცესორი
დამახსოვრებული პროგრამით მართვა (SPC)
განაწილებული პროცესორის არქიტექტურა
სისტემის მაღალი საიმედოობა

აპარატურული მახასიათებლები
Ethernet-ის ინტერფეისი: 10/100/1000 Base-TX
IP პროტოკოლები: H. 323 (ხაზისთვის), SIP (ხაზი/აბონენტი)
ანალოგური სააბონენტო ინტერფეისი: გამომძახებლის ID, DP/DTMF სიგნალიზაცია, 12 კჰც გასაზომი იმპულსების გენერირება, პოლარობის ცვლილება, ავტომატური გაძლიერების რეგულირება, ხაზის ავტომატური კონტროლი
ანალოგური ხაზის ინტერფეისი: გამომძახებლის ID, DP/DTMF სიგნალიზაცია, 12/16 კჰც გასაზომი იმპულსების და, პოლარობის ცვლილების დეექტირება
E1 ინტერფეისი: ETSI EN 300 402
PRI ISDN ინტერფეისი: DSS1 (Q921 & Q931) - ETSI EN 300 403
R2 ციფრული ინტერფეისი: DC Loop or Pulse signaling
E&M ინტერფეისი: ტიპები 1/ 2/3/4/5, 2-მავთილიანი/4-მავთილიანი აუდიო შეერთება,
ციმციმი/დაუყოვნებლივ/სიგნალიზაციის დაყოვნება, DP/DTMF ნომრის აკრეფა.
USB: 2xUSB 2.0
კვება: 48 VDC, max 350 ვატი/თარო
კონექტორები: RJ45 (Ethernet, ხაზები / აბონენტები), 623K4 (რელე/მუსიკალური წყარო), RJ11 (RS232), საკონტაქტო ბუდის ტიპი-2 პინიანი(გარე მოწყობილობა)
პერიფერია: სტანდარტული ტელეფონები, Karel სისტემური ტელეფონები (FT20), Karel ციფრული ტელეფონები (ST26, ST30, NT30D, NT10D), Karel DSS მოდულები (DSS20-00,DSS20-28,DSS25-28,DSS3K-24,DSS3L-24), PC/სერიული პრინტერი, განგაში, პეიჯერი
გამოძახებების რეგისტრაციის ჩამონათვალი (CRL): PC ინტერფეისი (LAN ან PC), სერიული პრინტერის ინტერფეისი

პროგრამული მახასიათებლები
სერვერები: ჩაშენებული Proxy, Registrar, Presence & IM
ოპერაციული სისტემა: Linux Suse 12.2
გამოძახებების ჩამონათვალის (CRL) ტევადობა: 1.000.000 (IPG500 -თვის)

ფიზიკური მახასიათებლები
IPG500
3U შასი, 19" ან კედელზე სამონტაჟო
268 (w) x 131 (h) x 387 (d) (მმ)
483 (w) x 131 (h) x 387 (d) (მმ) (დამჭერი კრონშტეინების ჩათვლით)
წონა: 7 კგ

გარემო პირობები
ტემპერატურა: -5°C დან +40°C, ტენიანობა: 20% დან 80%